יומן עדכוני אתר

23.9.04
נוסף - תחזוקת כבישים

4.5.04
'נוסף - 'תושבות פלדה' בסעיף 'נתונים הנדסיים

10.2.04
'עדכון - 'פנלים מבודדים לגגות וקירות

10.8.03
תפריט ראשי הוחלף בתפריט דינמי
תפריט ראשי באנגלית הוחלף

27.7.03
'נוסף - מנוע חיפוש לפחים בסעיף 'פחים צורניים לגגות וקירות
'עדכון מלא - 'פחים צורניים לגגות וקירות

26.2.03
'עדכון - 'השוואת עלויות' בסעיף 'גגות רעפים
עדכון תפריטים כללי

25.2.03
'עדכון - 'נתוני כמות משקעים' בסעיף 'מפת מזג אויר ומשקעים
'עדכון - 'נתוני טמפרטורה ולחות ממוצעים' בסעיף 'מפת מזג אויר ומשקעים
עדכון - בידוד טרמי
'עדכון - מחירון בסעיף 'גגות רעפים

23.2.03
'עדכון - 'מפרט קונסטרוקצית טבעות' בסעיף 'מפרטים טכניים
עדכון - בידוד טרמי

20.2.03
נוסף - תורת הברגים
עדכון - גגות טבעת מרחביים

19.2.03
עדכון - בידוד טרמי
'עדכון - 'ערכי מקדמים של חומרים שונים' בסעיף 'בידוד טרמי
עדכון - המלצות

18.2.03
נוסף - מאמרים מקצועיים
'עדכון - 'גגות מבודדים' בסעיף 'מפרטים טכניים

31.10.02
עדכון תפריט
נוסף - המלצות
'עדכון - 'פחים ליציקת בטון' בסעיף 'נתונים הנדסיים

16.10.02
עדכון תפריט
עדכון - עזרה

15.10.02
עדכון תפריט
'נוסף - 'תמונות פרויקטים' בסעיף 'החברה

14.10.02
עדכון תפריט
נוסף - עזרה

13.10.02
עדכון תפריט
תמיכת תפריט ברזולוציה נמוכה

8.10.02
עדכון תפריט
Kliptec נוסף - גגות
נוסף - מלאי חומרים קבוע
נוסף - מכירת מוצרים
נוסף - מפת מזג אויר
נוסף - מפת זיהום רעשים
נוסף - מפת זיהום אטמוספרי

7.10.02
עדכון תפריט
עדכון - גגות מרחביים

6.10.02
עדכון תפריט
נוסף - גגות מרחביים

4.10.02
עדכון תפריט
נוסף - פירסום באתר
עדכון - מזחלות ומרזבים

3.10.02
עדכון תפריט
נוסף - רישום מנויים לאתר
נוסף - דף פתיחה ותפריט ראשוני באנגלית

2.10.02
עדכון תפריט
נוסף - חיפויים פלסטיים אטומים

1.10.02
עדכון תפריט
באור לפנלים מבודדים
נוסף - קישור לשיגומים

30.9.02
"נוסף - "מפת עומסי רוח" באגף "עזרים לתכנון

29.9.02
עדכון תפריט
"נוסף - "צבעים וגוונים" באגף "עזרים לתכנון

22.9.02
עדכון תפריט
"נוסף - "תאורה טבעית" באגף "עזרים לתכנון

18.9.02
תחילת מעקב